Close

Suriye’den gelen mülteciler için onurlu bir yaşam!

Türkiye yetkililerini Suriye’den Türkiye’ye gelen mültecilerin Türkiye’ye geçişlerindeki engelleri kaldırmaya, Türkiye sınırında meydana gelen insan hakları ihlallerine son verecek önlemleri almaya ve Türkiye’de geçici koruma altında olan kişilerin eğitim, sağlık, barınma, yasal çalışma, gıdaya erişim gibi haklara erişim imkanı vermesi için çağrıda bulunuyoruz.

Türkiye, 2011 yılının başlarından beri, mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ciddi kaynaklar tahsis etti. 270.000’den fazla Suriyeli mültecinin kamplarda barınmalarını sağladı.  Eylül 2013 tarihinde bu kişilere sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim hakkı vermek ve Ekim 2014 tarihinde Geçici Koruma Yönetmeliği çıkarmak gibi bir dizi olumlu politika ve mevzuat oluşturma girişimlerinde de bulundu.

Türkiye’nin açık kapı politikası uyguladığı iddiasına rağmen, Suriye’den Türkiye topraklarına giriş yapmak zorluk ve tehlikelerle dolu. Türkiye sınır görevlileri, düzensiz geçiş noktalarında, geri itmeler, ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan ateşli silah kullanımı ve işkence ve kötü muamele de dâhil olmak üzere hukuka aykırı ya da istismar edici güç kullanıyor. Suriyeli mülteciler Türkiye topraklarına vardıklarında ise, mülteci olarak hukuki statüleri ve hakları ya tam anlamıyla açık değil ya da güvence altına alınmış değil. Hükümetin kurduğu kamplar da dolu olduğundan, Suriye’den gelen mültecilerin büyük bir çoğunluğu kendi kendilerini idame ettirmek durumunda, bu da yaygın bir yoksulluğa neden oluyor.

Dilekçeyi imzalayarak siz de Türkiye yetkililerinden Türkiye’deki Suriye’den gelmek zorunda kalan mültecilerin haklarının biran önce tesis edilmesini talep edebilirsiniz.

Suriye’den Türkiye’ye gelen mültecilerin hayatta kalma mücadelesine destek verin

Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu,

Savaştan ve zulümden kaçarak Suriye’den Türkiye’ye gelen mültecilerin onurlu bir hayat yaşamaları ve insan haklarının güvence altına alınması için sizi harekete geçmeye çağırıyorum.
- Suriye’den Türkiye’ye gelen ve korumaya ihtiyacı olan tüm mültecilerin Türkiye’ye geçişlerindeki engellerin kaldırılmasını,
- Güvenli ve düzenli sınır geçiş noktalarının oluşturulmasını,
- Sınırlarda yaşanan hak ihlalleri ile ilgili etkin soruşturmaların yapılmasını, gerekli önlemlerin alınmasını ve yetkililer tarafından yapılan hak ihlallerinde cezasızlığın son bulmasını,
- Geçici Koruma Yönetmeliği’nin insan hakları standartları çerçevesinde uygulanmasını,
- Türkiye’de hayatlarını idame etmeye çalışan Suriyeli mültecilerin eğitim, sağlık, barınma, yasal çalışma, gıdaya erişim gibi haklara erişim imkânlarının sağlanmasını talep ediyorum.
Saygılarımla,

[signature]

İMZALA
156 signatures

PAYLAŞ: